Kibera demolition

Kibera demolition

Fler rivningar / More demolition

Många drabbas nu i Kibera när rivningarna fortsätter. Bland annat har nu 7 olika skolor och barnhem rivits. Vart skall människorna ta vägen?

Many more are now involved when demolitions in Kibera continues. Among other things 7 different schools and children center have been smashed. Where are people supposed to be?

2018-07-25 09:52