Julglädje / Christmas Joy

Julglädje / Christmas Joy

Ny studiesponsring / New sponsring for studies

För två dagar sedan fick vi en förfrågan från Robert Simiyu angående en eventuell ytterligare elev som behöver sponsring med sin skolavgift. Tyvärr fick vi svara att vi f.n. inte har någon mer sponsor. Dagen efter får vi in ett belopp på vårt Kibera-konto. Gåvogivaren vill att pengarna skall hjälpa en liten tjej med skolavgiften för 2017. Helt fantastiskt - ett riktigt Jul mirakel. Tack för en perfekt tajming.

Two days ago we got a question from Robert Simiyu regarding one more student who needed sponsring with her schoolfee. Sorry but we had to give an answer that at the moment we didn´t have any more sponsors. Next day an amount shows up on our Kibera account. The donator wanted that money for schoolfee for a little girl during 2017. Absolutely amazing - a real Christmas miracle. Thank you for this perfect tajming.

2016-12-23 10:40