Hur skall detta gå / How shall we manage

Hur skall detta gå / How shall we manage

Packningen har börjat / The packing has started

Två veckor kvar till vår resa till Kibera. Vi kommer ha med oss totalt 9 väskor / kollin + handbagage. Fortfarande återstår det att packa 3 horn och 7 kornetter. När vi tittar på "berget" av väskor undrar vi - hur skall vi klara det här på bara 2 personer?

Two weeks left before our trip to Kibera. We will bring 9 cases + hand luggage. It still remains 3 horns and 7 cornets to pack. When looking at this"mountain" we wonder - how shall we manage this with only 2 people

2017-01-08 16:41