Greetings from Kibera

Greetings from Kibera

Från Monica Hellström - Gnosjö Global Association - har vi idag fått lite bildhälsning från några av våra sponsrade elever i Kibera Nursary School

From Monica Hellström -  Gnosjö Global Association - we today have got greetings with pictures of some of our sponsored students at Kibera Nursary School

2020-02-08 11:30