Gibens Blessed Academy

Gibens Blessed Academy

Gibens Blessed Academy är en skola som till stor del består av elever, som är helt föräldralösa. Andra har en, ofta arbetslös, ensamstående förälder. Vi har fått förfrågan om hjälp från skolans rektor. Så här långt har vi kunnat hjälpa tre av de mest behövade eleverna.

Gibens Blessed Academy is a school where most of the students are orphants. Some other have one, mostly without jobb, single parent. We have got a question for help from the Headmaster of this school. So far it has been possible for us to help three of the most needed students

2021-02-26 15:52