Fler instrument / More instruments

Många kollin i år också / Many packages this year as well

Stort tack till Roland Lindholm, Upplands Väsby samt Frälsningsarméns musikkårer i Mölndal och Templet Göteborg liksom Åsenhöga Brass Band. Tillsammans har dess givare lämnat många olika instrument. Det kommer bli mycket att fördela mellan musikårerna i Nairobi.

Thank´s a lot to Roland Lindholm, Upplands Väsby, Salvation Army Corps Band in Mölndal and Gothenburg Tempel and Åsenhöga Brass Band. Together these donators have given a lot of different instruments. It will be a lot to handle over to the different Corps Bands in Nairobi.

2018-02-01 16:24