Felix & Abigael

Felix & Abigael

Två barn bitna av giftorm under sömnen / Two children bitten by very poisenous snake while sleeping

Felix och Abigael - släktingar till vår vän CS LtColonel Simon Mbuthu blev i natt bitna av en Röd Mamba (mycket giftig) när de låg och sov. Felix blev biten i foten medan Abigael bets i skuldran. Med tanke på närheten till hennes hjärta är det extra allvarligt för henne. Utan rätt behandling klarar de sig inte. Tack vare gåvor från flera givare hade vi möjlighet att hjälpa till med pengar så att de kunde komma till sjukhus och läkarvård

Felix and Abigael - relatives to our friend CS LtColonel Simon Mbuthu was bitten this night by a Red Mamba (extremely poisenous) while sleeping. Felix was bitten in his foot. Abigael was bitten in her shoulder - since that is very close to her heart this is very dangerous for her. Without the right treatment they might not servive. Thanks to donations from several donators we could send money that made it possible to take them to hospital for treatment.

2019-06-08 13:26