Corona virus ökar / increasing

Corona virus ökar / increasing

Är tredje vågen här / Has the third wave arrived ???

Dagens rapport från Kibera är alarmerande. Igår gick landets President ut med följande:

* Alla skolor skall stängas ner

* Alla "ej nödvändiga" arbetsplatser skall också stängas ner

* Alla - även barnen - skall så långt det går hålla sig inomhus

* I de värst smittade områdena är upp till 20 % smittade

* Det verkar vara en mer smittsam och farligare mutation som nu tar sitt grepp om landet

Det stora problemet nu blir hur familjerna skall klara av att få mat. Ingen skolmat till eleverna - många förlorar (igen) möjligheten att arbeta och skaffa sig mat. Om smittan får fäste i Kibera och/eller övriga slumområden - vad kommer att hända då? Dessutom är de stora regnen på väg - redan usla gränder kommer att bli näst intill omöjliga att ta sig fram på.

För ett år sedan lovade Kenyanska regeringen hjälp med mat till de mest utsatta - hittills, efter 12 månader, har ingenting hänt vilket är riktigt bedrövligt

2021-03-27 11:01