Christmas 2019 - December 16

Christmas 2019 - December 16

Även i år har vi haft möjlighet att hjälpa många av de sponsrade elevernas familjer med en "mat-voucher" inför Julhelgen. Vår vän Robert har samlat både elever och en del föräldrar vid kåren i Kibera. Stort tack till er som gjort detta möjligt.

Also this year we have got the possibillity to help many of the sponsored students families with a "food-voucher" for the Christmas Season. Our friend Robert have invited both students and some parents to the Kibera Corps. Thank you so much to you who have made this possible

2019-12-16 19:37