Besök i olika hem / Visit in different homes

Besök i olika hem / Visit in different homes

Idag har Robert varit och besökt en del av våra vänner i Kibera. Det är alltid roligt med nya hälsningar.

Today Robert has been visiting some of our friends in Kibera. It´s always fun with new greetings

2018-07-14 09:35