5 students Kibera Nursary School

5 students Kibera Nursary School

Från vår kära vän madame Beatrice - rektor på Kibera Nursary School - har vi fått förfrågan / önskemål om vi har möjlighet att hjälpa ytterligare fem små tjejer, som behöver få hjälp med sin skolgång. Kostnaden för innevarande läsår (26 juli 2021 - 30 april 202) uppgår till c:a SEK 1.300 / elev. Om du känner att du vill hjälpa någon av dem - hör av dig!

2021-08-14 11:19