Tråkiga nyheter / Bad news

Tråkiga nyheter / Bad news

Vad händer nu ? / What will happen now ?

Ett stort område i Kibera har rivits av Järnvägsbolaget. Detta har påverkat massor av människor. Tre av våra sponsrade elevers hem finns inte längre. Dessutom är hela skolan där en av eleverna går helt borta. Någon av eleverna bor nu i ett angränsande område till där Robert bor - de övriga vet vi inte ännu. Hur skolan skall lösa sitt problem är än så länge oklart. Detta är nu ett stort och viktigt böneämne för oss alla.

A large area in Kibera has been demolished by the Railway Company. This has affected a lot of people. Three of our sponsored students home doesn´t exist any more. For another of the students the whole shool has been demolished. How they might proceed is not - so far - decided. One of the sponsored students now stays in an area next to where Robert lives. This is a very import matter to bring into our daylie prayers.

2018-06-28 10:03