THQ Nairobi Kenya East

THQ Nairobi Kenya East

Kontaktperson på Frälsningsarméns Huvudkontor i Nairobi

Det är alltid bra med direktkontakter oavsett vad det gäller. Beträffande renoveringsbehovet och den gåva vi har fått till det så krävs det direkt-kontakt med beslutsfattare. I det här fallet, när det rör sig om så mycket pengar, måste vi säkra upp att allt hamnar rätt. Utbetalning skall ske i mindre poster allt efter det att renoveringen fortlöper (upplägg motsvarande det vi i Sverige kalla Byggnadskreditiv).

Richard Bradbury är vår kontaktperson i Nairobi för detta ändamål.

2016-03-30 12:33