Tänk på det här / Think of this

Tänk på det här / Think of this

Fånga dagen / Carpe Diem

Från madame Beatrice - Kibera Nursary School - har vi fått detta mycket viktiga budskap

From madame Beatrice - Kibera Nursary School - we have got this very important message

2018-09-02 11:24