Studiesponsring 2017

Studiesponsring 2017

Alla elever har fått sponsorer / All students have got a sponsor

Hjärtligt tack till alla "Kibera Föräldrar" som ställer upp under 2017 när det gäller skolavgifterna för så många barn i Kibera. Totalt blir det 26 elever. Se bilderna under texten

Heartly thank you to all "Kibera Parents" who during 2017 are going to pay the schoolfees for so many Children in Kibera. In total it will be 26 students. Please see pictures below this text

2016-10-19 12:26