STUDIESPONSRING 2016

STUDIESPONSRING 2016

Helt fantastiskt!

Stor tack igen till er alla som har hjälpt till att utöka antalet elever från en blygsam start 2013 med lilla Rosina.

För 2016 har vi nu förmånen att hjälpa totalt 17 elver med deras kostnader för skolgången (skolavgifter, skoluniformer och skolmat) Några av eleverna finns tyvärr inte med på bild

2016-01-01 15:50