Robert är sjuk / Robert is sick

Sjukdom / Illness

Robert är sjuk - har en svår huvudvärk, som även går ner i nacken - kan nästan inte röra sig

Gud hör bön - några dagar senare är han bra igen

Robert is sick - he has a bad head ace, that also goes down to the neck - he can hardly move

God listen to your prayers - some days later he is well again

2017-10-05 14:17