Nya Kibera Föräldrar / New Kibera Parents

Nya Kibera Föräldrar / New Kibera Parents

Gud välsigna er / God bless you

Inför 2017 skulle vi behöva totalt 26 "Kibera Föräldrar / Studiesponsorer" för att kunna hjälpa alla eleverna på listorna från Robert Simiyu. Från den nya listan återstår nu 4 elever. Dessutom återstår några stycken av dem som tidigare haft sponsorer. Vill du hjälpa till? Skicka oss ett mail så berättar vi mer.

For 2017 we should be in total 26 "Kibera Parents / Studysponsors" in order to be able to help all students on the lists from Robert Simiyu. From the new list now remains 4 students. Also missing sponsors so far is some of them who had sponsors during 2016. Do you want to help? Please send us a mail and we will tell you more.

2016-09-28 09:14