Nairobi 2019

Nairobi 2019

Nästa besök i Nairobi / Next visit in Nairobi

Idag har vi bokat flygbiljetter för nästa resa till Nairobi och våra vänner där nere. Den 13 mars har vi + säkerligen många kollin tagit oss till Landvetter för några spännande dagar med många skolbesök.

Today we have booked flight tickets for next trip to Nairobi and to our friends down ther. On March 13 we + for sure a lot of packages gone to Gothenburg Landvetter Airport. It will be some exciting days with a lot of visits in different schools.

2018-11-28 17:56