March 3 & 4; Besök / Visiting 6 Bands

March 3 & 4; Besök / Visiting 6 Bands

Frälsningsarmékårer / Salvation Army Corps

Fantastiskt - i år hade vi med oss 22 olika instrument och har nu totalt på 7,5 år förmedlat 108 instrument, vilket vi tackar Gud för. Stort tack också till alla här i Sverige som har varit med och skänkt instrument eller pengar till att köpa instrument. Det här årets instrument fördelades mellan 7 olika musikkårer, varav två av dem som ligger i slumområden fick mer än hälften (Mathare 6 st och Shauri Moyo 7 st). Vilket fantastiskt arbete dessa kårer / musikkårer gör. Ulf hade också 4 olika 2-timmars workshops med musikkårerna i Kabete, Kibera, Nairobi Central och Quarry Road.

Amazing - this year we brought 22 different instruments and have now during 7,5 years helped our friends with 108 instrument - thank´s to God. Thank you as well to all of you here in Sweden who have donated instruments or money in order to buy instroments. The instruments this year were ment for 7 different bands, two of them who are situated in slum areas got more than half of them (Mathare 6 and Shauri Moyo 7 instruments). What an amazing work these Corps  Bands are doing. Ulf also gave 4 different 2-hours workshops with the bands at Kabete, Kibera, Nairobi Central and Quarry Road.

2018-03-12 15:19