March 1 & 2 - Skolbesök / Visit in schools

March 1 & 2 - Skolbesök / Visit in schools

Besök i många skolor / Visits in a lot of schools

Under framförallt dessa två dagar besökte vi sju olika skolor och träffade totalt 30 av de 36 sponsrade eleverna. Tyvärr regnade det så mycket att vissa skolor skickat hem sina elever. Detta eftersom det är farligt att vara utomhus under dessa regn, som får Svenska åskskurar att likna duggregn. Fantastiska elever, som arbetar hårt för att lära sig så mycket som möjligt. Vi ser redan fram emot att få åka igen.

During mostly these two days we made visits to seven different schools and met in total 30 out of 36 sponsored students. Unfortunately there were extremely heavy raining that made some of the schools sending their students back home. This because it´s dangerous to be outside during these rains, which make Swedish thunder raining to be small drops. Amazing students, who are working hard in order to learn as much as possible. We already now are looking forward to go again

2018-03-09 15:03