Kibera gåva / Kibera donation

Kibera gåva / Kibera donation

Gåva från en konsert / Donation from a concert

Hjärtligt tack till KRISTINEHAMN SYMPHONIC BAND. I samband med deras konsert senaste helgen samlade man in nästan SEK 5.000, vilket kommer att användas dels till skolavgiften för en liten Kiberatjej och dels till "akutkontot". Om / när något av de sponsrade barnen blir akut sjukt och behöver läkarvård / sjukhusvård behöver vi kunna skicka pengar snabbt.

Heartly thank you to KRISTINEHAMN SYMPHONIC BAND. During their concert last weekend they raised almost SEK 5.000, which will be used as schoolfee for one little Kiberagirl and also to the emergencyaccount. If / when any of the sponsored children need urgent medication and need to see a doctor or visit hospital we have to send money within a day or two.

2016-10-25 17:39