Kibera Föräldrar

Kibera Föräldrar

2016 - totalt 17 elever får hjälp att klara av sin skolgång (1 av eleverna saknas tyvärr på bild)

Än en gång är det på sin plats med ett STORT TACK till er privatpersoner och kårer / församlingar, som har tagit ett personligt ansvar för att dessa barn skall få möjlighet att gå i skolan. INGEN KAN HJÄLPA ALLA MEN ALLA KAN HJÄLPA NÅGON. Tänk på att utbildning är en viktig faktor när det gäller hjälp till självhjälp

2016-01-11 10:13