Kibera Brass

Kibera Brass

Befordrad till Härligheten / Promoted to glory

Officeren i Frälsningsarmén Hans Högberg har flyttat till sitt Himmelska Hem. Ett hjärtligt tack till honom och hans familj, som beslutat att de pengar som kommer in till hans minne skall skänkas till "Kibera Brasset"

The Salvation Army Officer Hans Högberg has moved to his Heavenly Home. A heartly thak you to him and his family, who decided that the money given to his memory shall be donated to "The Kibera Brass"

2016-08-16 09:31