Inför Skolåret 2017 / Before School year 2017

Inför Skolåret 2017 / Before School year 2017

Nu har Robert börjat gå runt till de olika skolorna för att betala skolavgifterna för 2017

Robert has now started visiting the different schools in order to pay school fees for 2017

2016-12-01 16:15