Hjälpleverans

Hjälpleverans

Transportproblemen löser sig nog

Hjälpsändningar kan vålla stora problem. För närvarande har vi drygt 20 musikinstrument i vår källare. Dessa skall ner till Nairobi. Tack till KLM, som har ordnat en liten specialare. Nu gäller det "bara" att hitta en lämplig tid när dels vi kan åka och dels när våra vänner i Kibera har möjlighet att ta emot oss.

2016-02-29 10:25