Hembesök hos några barn / Visit in some childrens home

Hembesök hos några barn / Visit in some childrens home

Besök i Kibera hem / Visit in Kibera homes

Idag har Robert besökt en del av de sponsrade barnen i Kibera

Today Robert has visited some of the sponsored children in Kibera

2017-10-02 14:01