Fredag 27 januari / Friday January 27

Fredag 27 januari / Friday January 27

Besök hos ytterligare 2 musikkårer / Visiting 2 more bands

Dagen börjar med att vi har ett par timmars möte om hur vi skall gå vidare när det gäller skol-sponsringen

This day starts with a meeting during a couple of hours talking about the future regarding the school sponsring

Eftermiddag och kväll besöker vi ytterligare två olika musikkårer. Först är det kåren Quarry Road - dags igen för Ulf att dirigera en musikkår till. Under kvällen är vi på kåren i Mathare - den näst största kåkstaden i Nairobi, näst efter Kibera. Musikkåren består av en grupp bra musikanter, som jobbar under tuffa förhållanden. Även här behöver man fler instrument.

During afternoon and evening we are visiting two more bands. First we went to the Quarry Road Corps - time again for Ulf to conduct another band. Next stop is the Corps in Mathare - the second largest slum area in Nairobi, next to Kibera. This band is a smaller group with good musicians, working under hard conditions. They need - here as well - more instruments

2017-02-06 16:25