Faith to Hospital

Faith to Hospital

Stackars Faith är sjuk / Poor Faith is sick

Faith är sjuk och måste till sjukhus. Det visar sig att röntgen var bra, men hon har en bakterieinfektion i blodet som gör att de vita blodkropparna angrips. Hon får medicin som skall hjälpa.

Faith is ill and has to go to hospital. Xray is fine, but she has a bacterial infiction in her blood that attacs her white cells. She have got some medication that would help her.

2017-10-09 14:49