En elev till / One more student

En elev till / One more student

En elev till / One more student

Helt fantastiskt - idag har ytterligare en liten tjej fått Svenska "Kibera Föräldrar". Mitchell Muziki kan nu gå i skolan under minst hela 2018.

Amazing - today one more little girl has got Swedish "Kibera Parents". Mitchell Muziki now will have the possibility to attend school at least during whole 2018.

2018-03-24 18:15