Children of Kibera

Children of Kibera

Befodrad till Härligheten / Promoted to Glory

Från Frälsningsarmén i Lidköping har Gunnel Jennesjö flyttat till sitt Himmelska Hem. Ett hjärtligt tack till sonen Bo och hans familj, som beslutat att de pengar som kommer in till hennes minne skall skänkas till "Barnen i Kibera"

From The Salvation Army in Lidköping Gunnel Jennesjö has moved to her Heavenly Home. A heartly thank you to her son Bo and his family, who decided that the money given to her memory shall be donated to "The Children in Kibera"

2017-08-01 12:17