Bra och dåligt / Good and bad

Betyg och sjukdom / Graduation and sickness

Alla elever har nu fått sina betyg. Alla har också förbättrat sig och blivit uppflyttade till nästa klass. Två av eleverna har tyvärr fått problem - Rozinah har fått en diagnos för sin mage som gör att hennes föräldrar fått hitta en skola som kan ge henne specialdiet. Faith har problem med sina ögon på grund av att de saknar elektrisk belysning, vilket gör att hennes ögeon rinner.

All students now have got their certificate. All of them also have improved and gone to next class. Two of the students have got problems - Rozinah has got a diagnos for her stomage and her parents have found another school that can give her a special diet. Faith has got problem with her eyes due to lack of electric light that has given her rinning eyes.

2016-11-14 14:00