Barnen i Kibera / Children of Kibera

Barnen i Kibera / Children of Kibera

Två nya sponsorer / Two new sponsors

Hjärtligt tack till VEAB/ Mark & Trädgård samt Fastighetsbyrån i Jönköping, som båda skänkt pengar till arbetet för barnen i Kibera.

Heartly thank you to VEAB/ Mark & Trädgård and Fastighetsbyrån i Jönköping. Both companies have donated money to the work for Children in Kibera.

2016-08-30 09:37