Åtta små elever / eight small students - February 22

Åtta små elever / eight small students - February 22

Good News

Förett par dagar sedan fick vi ett WhatsApp från madame Beatrice på Frälsningsarméns Nursary School i Kibera. Trettio elever behöver hjälp att skaffa skoluniformer. Av dess elever är det åtta som dessutom behöver hjälp att betala skolavgifterna.

Idag har vi kunnat skicka pengar som gör att de åtta eleverna får hjälp med skolavgifterna så att de får vara kvar i skolan. Dessutom får samma elver hjälp med sina skoluniformer. Stort tack till er alla som har hjälp till att finansiera detta.

Vi hoppas möta de här eleverna under nästa vecka och återkommer med lite fler bilder.

A couple of days ago we got a WhatsApp from madema Beatrice at Salvation Army Nursary School in Kibera. Thirty students needs help to get school uniforms. Among these students eight of them also need help to pay for their school fees.

Today we have been able to send money that helps these eight student pay for their school fees and let them stay at school. Upon that the same students now gets help with their school uniforms. Thank you so much to all of you that helped us to finance this.

We hope to meet these students during next week and will be back with some more pictures.

2018-02-22 21:41